Twitter Facebook

Onvoldoende belangstelling Vrijwilligerscollege

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Onvoldoende belangstelling Vrijwilligerscollege door te sturen naar een vriend.

In mei van dit jaar hebben wij vanuit Timpaan Welzijn bij de vrijwilligersorganisaties in Opsterland geïnventariseerd hoeveel belangstelling er zou zijn voor een Vrijwilligerscollege.
Een vrijwilligerscollege is een plek waar vrijwilligers leren van elkaar. Het maakt gebruik van kennis, ervaring en talenten die mensen vrijwillig als trainer of begeleider willen inzetten voor andere vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld een workshop penningmeesterschap door een (ex-) boekhouder of een themabijeenkomst persberichten schrijven door een (ex-) journalist.
Helaas kregen we op de inventarisatie maar 9 reacties terug. Daarvan waren er 4 reacties met geen belangstelling, 4 reacties met wel belangstelling voor cursussen en 1 reactie van iemand die een cursus aanbood.
Bij voldoende belangstelling zouden we een aanraag voor een financiële bijdrage hebben gedaan bij het Skanfonds voor de oprichting. Maar vanwege het geringe aantal reacties hebben we besloten om dat niet te doen.
Desondanks vernemen wij het graag als vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering. Het kan zijn dat wij vanuit Timpaan Welzijn zelf de mogelijkheid hebben om hier iets in te betekenen. En zo niet, dan kunnen wij u vaak wel een goed advies geven.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Tina Kraai,

E: t.kraai@timpaanwelzijn.nl of T: 06-51203428.