Twitter Facebook

Workshop "Geldzorgen... zorgen voor geld"

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Workshop "Geldzorgen... zorgen voor geld" door te sturen naar een vriend.

Workshop ‘Geldzorgen….zorgen voor geld’

Iedere vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting krijgt er steeds vaker mee te maken:  te weinig geld. Daarbij krimpen subsidies en stijgen de (vaste) kosten. Contributies kun je niet onbeperkt verhogen. Kortom: de rek lijkt er soms helemaal uit. Maar plannen en activiteiten kunnen nog steeds uitgevoerd worden door het zoeken naar middelen systematisch aan te pakken. Een goede interne organisatie daarbij is zeer belangrijk.
In deze workshop worden de beste kansen op een rijtje gezet: begroten ‘zonder’ geld, hulp van fondsen, sponsoring, nieuwe vormen van donateurschap, evenementen met garantstellingen, financiële acties en inspelen op het speerpuntenbeleid van overheden. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een werkboek met checklists en stappenplannen.

De workshopleider is Jan Klumper. Jan heeft zijn sporen meer dan verdiend op dit vlak. Kijk voor meer informatie op zijn website  www.bureaujanklumper.nl

De workshop wordt vier keer gegeven. U kunt kiezen uit de volgende tijden en locaties:
Dinsdag 25 maart van 14.00 tot 16.30 uur: Nijland
Dinsdag 25 maart van 19.30 tot 22.00 uur: Drachten
Donderdag 3 april van 14.00 tot 16.30 uur: Dokkum
Donderdag 3 april van 19.30 tot 22.00 uur: Franeker

De kosten voor deze workshop zijn 20 euro per persoon  (incl. koffie/thee en werkboek).
U kunt zich aanmelden voor 17 maart  via e-mailadres: workshop@partoer.nl.

Graag willen wij de volgende gegevens bij uw aanmelding ontvangen:
Organisatienaam*
Aantal personen* 
Naam/namen,
Adres (factuur),
Telefoonnummer, mailadres,
Graag de 1e en 2e keus van locatie en tijd vermelden.
*Indien van toepassing.

De workshop wordt georganiseerd door Doarpswurk en Partoer in samenwerking met de  Friese Vrijwilligerscentrales, Sport Fryslân en Keunstwurk.


Neem voor meer informatie contact op met:
Partoer, Els Bultsma  058-2348500  of  Doarpswurk, Lysbeth Andela  0566-625010


Na deelname aan de workshop is het voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisaties  mogelijk nadere ondersteuning aan te vragen bij Timpaan Welzijn; t.kraai@timpaanwelzijn.nl