Twitter Facebook

GRATIS VOG VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: GRATIS VOG VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES door te sturen naar een vriend.

 

Gratis VOG voor vrijwilligers blijft! 

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt. Vanaf eind 2014 wordt de gratis VOG structureel ingevoerd voor mensen die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken.

De pilot 'Gratis VOG voor vrijwilligers' die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van ministerie VenJ en VWS door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en hobbyclub.
Voorwaarden invoering gratis VOG
Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen van VenJ en VWS besloten de regeling vanaf eind 2014 structureel in te voeren. Dit najaar worden de exacte voorwaarden voor het verkrijgen van een gratis VOG bekend gemaakt. Justis werkt aan een technische toepassing van het informatiesysteem die het mogelijk maakt de VOG aan te vragen zonder de kosten eerst zelf te betalen. De huidige pilot loopt door tot de technische toepassing van Justis is doorgevoerd.
Bijdrage aan veilige omgeving
In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen Teeven en van Rijn vinden het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn Vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport -of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

 

Stappenplan In Veilige Handen
 

Vereniging NOV benadrukt dat de Verklaring Omtrent Gedrag niet als enige middel moet worden ingezet, andere maatregelen zijn noodzakelijk. Deze maatregelen worden uiteengezet in het stappenplan dat in het project "In veilige handen" is ontwikkeld.

 

Seksueel misbruik uitbannen
 

Marco van Westerlaak namens vereniging NOV: 'Wederom een belangrijke stap om seksueel misbruik binnen vrijwilligerswerk uit te bannen. Vrijwilligersorganisaties kunnen nu alomvattend beleid voeren om misbruik te voorkomen. Een grote belemmering is hiermee weggenomen. Een goede actie van de staatssecretaris en hij geeft hiermee een belangrijk signaal af. De overheid steunt de vrijwilligersorganisatie in hun strijd om seksueel misbruik te voorkomen'.