Twitter Facebook

EU richt vrijwilligersbrigade voor jongeren op

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: EU richt vrijwilligersbrigade voor jongeren op door te sturen naar een vriend.

Jongeren van 18-30 jaar kunnen zich vanaf nu melden voor vrijwilligerswerk of een stage in een EU-land. Het vrijwilligerswerk of de stage mag twee tot twaalf maanden duren. De vrijwilligers krijgen naast een vergoeding voor hun onkosten en onderdak ook een paar euro per dag als zakgeld. De EU betaalt verder hun ziektekosten en reisverzekering. Na voltooiing van het vrijwilligerswerk of de stage, krijgt de deelnemer een Europees certificaat.Geïnteresseerde jongeren (zij die legaal in de EU verblijven) kunnen zich registreren via een speciale website van de Commissie.  Non-profiorganisaties, zowel als bedrijven uit de lidstaten maken vervolgens een keuze uit dit register en nodigen de betrokkenen uit voor een gesprek. Het Europees Solidariteitskorps, zoals de vrijwilligersbrigade officieel heet, is een aanvulling op het succesvolle Erasmus, waarbij studenten van de universiteit of hogeschool een jaar lang hun studie in een andere Europese stad vervolgen.


Organisaties die deze jongeren willen inzetten, krijgen in de loop van 2017 de kans projectvoorstellen in te dienen en moeten zich accrediteren, waarbij zij de uitgangspunten van het Solidariteitskorps  moeten onderschrijven.