Twitter Facebook

Vrijwilliger in het zonnetje!

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Vrijwilliger in het zonnetje! door te sturen naar een vriend.

 

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE
Mijn naam is Ineke van Straten en ik woon samen met mijn man in Wijnjewoude. Mijn twee zonen wonen op de Veluwe. Sinds januari 2016 ben ik vrijwilliger bij het taalcafé in Gorredijk.

 

Wat is het taalcafé en wie komen er
Het taalcafé is een plek waar mensen met een buitenlandse achtergrond die al enige tijd in Nederland verblijven, elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen in het taalcafé op vrijwillige basis de Nederlandse taal beter leren beheersen en onderhouden.  Dit is belangrijk voor hen om sociaal isolement te voorkomen en om betere kansen te creëren m.b.t. het kunnen participeren in onze samenleving en het krijgen van werk/vrijwilligerswerk etc. De achtergronden van de deelnemers zijn divers. Ze komen uit Sri-Lanka, Somalië, China, Egypte, enz.

 

Wat doen we in het taalcafé
We werken meestal thematisch. Denk aan onderwerpen als vakantie,familie, hobby's, etc. Ook komen spontaan onderwerpen aan bod omdat bijvoorbeeld een deelnemer iets inbrengt wat ook voor de anderen goed is om te behandelen. We starten met een kringgesprek ( oefenen van luister –en spreekvaardigheden ). Daarna lezen we teksten en behandelen vragen, maken werkbladen waarbij spelling en grammatica aan bod komen of oefenen het schrijven. Soms werken we met de hele groep, maar vaak ook onder begeleiding van de andere vrijwilligers in kleinere groepjes. We eindigen met een taalspelletje, toneelstukje. En natuurlijk is er tussendoor tijd voor koffie en thee en “even bijpraten”.

 

Waarom een taalcafé
Na een inburgeringcursus beheersen veel buitenlandse mensen de Nederlandse taal nog niet voldoende. Zij zijn daarbij afhankelijk van mensen uit hun directe leefomgeving. Mensen willen wel even luisteren naar een vraag maar de kans op een echt gesprek met iemand wordt al lastiger. Het voordeel van het taalcafé is, dat er deelnemers komen met allemaal een eigen moeder taal. Om toch met elkaar te kunnen communiceren als groep móet er wel Nederlands gesproken en geschreven worden.
 

Waarom ik vrijwilliger ben bij het taalcafé

Taal is voor mij een heel belangrijke basis om in contact te kunnen treden met de ander. Om je ergens thuis te kunnen voelen is het van belang dezelfde taal te spreken, in ieder geval te begrijpen wat de ander bedoelt. Ik houd van de Nederlandse Taal. Daarnaast heb ik jarenlang ervaring als leerkracht en ben ik taalcoördinator Digi-Taalhuizen bij diverse bibliotheken. Een aantal jaar geleden heb ik een Irakese jonge vrouw geholpen met de Nederlandse taal. Ze wilde gaan studeren. Daar had ze eerst het inburgerings- diploma voor nodig. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Voor haar was het fijn omdat ze extra ondersteuning kreeg en voor mij minstens zo waardevol omdat ik door haar een heel andere cultuur leerde kennen en beter begrijpen.

 

Wilt u ook naar het taalcafé?
Wilt u ook eens langskomen in het taalcafé? Dat kan! U bent dan iedere maandagochtend van 9.00-