Twitter Facebook

Informatiebijeenkomst en spreekuur VSB-fonds op 26 maart a.s.

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Informatiebijeenkomst en spreekuur VSB-fonds op 26 maart a.s. door te sturen naar een vriend.

• Informatiebijeenkomst: 10.00 – 12.00 uur

• Spreekuur VSBfonds: 12.30 – 16.30 uur

Op woensdag 26 maart 2014 komt het VSBfonds naar Leeuwarden. U kunt dan kennismaken met (tips voor) fondsenwerving, met de mogelijkheden die het VSBfonds te bieden heeft en met Partoer, Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken. Ook is er een spreekuur waarin u uw projectidee kunt bespreken met medewerkers van het VSBfonds.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het VSBfonds is op zoek naar projecten die mensen in een kwetsbare positie ondersteunen, zodat zij weer mee kunnen doen. Zoals jongeren, ouderen of mensen met een beperking.
Het fonds is actief op drie gebieden:
• Mens & Maatschappij, voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben;
• Kunst & Cultuur, voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed;
• Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.
Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Het VSBfonds steunt, naast landelijke projecten, ook regionale initiatieven en komt daarom naar Fryslân. Op 26 maart 2014 staat het thema ‘Mens & Maatschappij’ centraal. Denk bijvoorbeeld aan projecten rondom ontmoeting en leefbaarheid (dorps- en buurthuizen), kwaliteit van leven voor ouderen, patiënten en mantelzorgers, of arbeid en vrijwillige inzet.
Partoer


Partoer gelooft dat mensen samen het verschil kunnen maken tussen wat is en wat zou kunnen. Partoer gaat uit van de kracht van mensen en hun onderlinge verschillen. Partoer vult aan en deelt haar kennis en ervaring en gaat daarvoor inspirerende verbindingen aan. Om goede ideeën te realiseren, ondersteunt Partoer onder meer bij fondsenwerving. Partoer werkt dan ook graag samen met het VSBfonds aan deze bijeenkomst.

Spreekuur


Tijdens het spreekuur kunt u in 30 minuten uw project toelichten en vragen stellen. Het spreekuur heeft een adviesfunctie en staat los van de eventuele behandeling van een aanvraag.
VSBfonds regelt de inschrijving voor het spreekuur en bepaalt of u een uitnodiging voor een gesprek krijgt.

Aanmelden
• Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 24 maart 2014.
• Aanmelden voor het spreekuur van het VSBfonds kan tot 19 maart 2014 door een mail te sturen naar info@vsbfonds.nl. Vermeld duidelijk dat het gaat om het spreekuur bij Partoer in Leeuwarden op 26 maart 2014.
Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar mensen voor wie deze bijeenkomst mogelijk interessant is? Bij voorbaat hartelijk dank.

Wilt u meer weten over sponsoring en fondsenwerving? Of bent u op zoek naar (alternatieve) financiering voor uw projecten? Bezoek dan ook één van de  workshops ‘Geldzorgen….zorgen voor geld’ die Partoer eind maart/begin april 2014 organiseert.

Meer informatie: Nyske van der Feen, senior adviseur Partoer. E-mail: nvanderfeen@partoer.nl , telefoon: (058) 234 85 36.