Twitter Facebook

Vrijwillige Seniorenvoorlichters Preventief Huisbezoek gezocht

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Vrijwillige Seniorenvoorlichters Preventief Huisbezoek gezocht door te sturen naar een vriend.

Timpaan Welzijn zoekt voor het project Preventief Huisbezoek vrijwilligers  die in opdracht van de gemeente Opsterland met behulp van een vragenlijst 75-plussers gaan bezoeken. De plaatsen zijn alle dorpen in de gemeente waaronder Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag, Lippenhuizen, enz.

    
DOEL:                          
- Informatie verzamelen hoe senioren de sociale leefbaarheid ervaren
- ouderen activeren na te denken over wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 

WAT WORDT ER VAN U VERWACHT?
Verwacht wordt van de seniorenvoorlichter dat hij/zij gemiddeld één of meerdere dagdelen per week beschikbaar is.

 

VAARDIGHEDEN:

- Kunnen luisteren, oog hebben voor -en affiniteit hebben met ouderen,  sociaal en schrijfvaardig, computervaardigheden.

Timpaan biedt u begeleiding en training.

     
Wilt u reageren of nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Timpaan Welzijn Gorredijk
Annet Boonstra
E: a.boonstra@timpaanwelzijn.nl
T: 06 52 09 13 53