Twitter Facebook

Stichting Platform Vrijwillige Thuishulp Opsterland (PVTH)

Het Platform Vrijwillige Thuishulp Opsterland staat voor een aantal vrijwillige thuishulporganisaties die hulpbehoevenden en hun mantelzorgers ondersteunen in de zorg, hulp en aandacht waardoor zij langer en op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen.


Bij het Platform zijn de volgende organisaties aangesloten: Humanitas, Nederlandse Rode kruis Opsterland, Stand-by Friesland, Plus Bus, Diaconie Kerken, de Zonnebloem en Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, Ouderenbonden, SUGO, Stichting Present, ZaZazorg. Het platform vormt de backoffice  van het WMO-informatiepunt en wordt ondersteund door Timpaan Welzijn opbouwwerk.


Het doel van de stichting is het versterken van de vrijwillige inzet vanuit gezamenlijkheid, waarbij met een gevarieerd aanbod, aansluitend bij de vraag, hulp geboden wordt aan mensen in hun eigen leefomgeving, zodat mensen  zo lang mogelijk maatschappelijk mee kunnen doen.


Het platform ontvangt jaarlijks een structurele subsidie van de gemeente om de organisaties die bij het Platform zijn aangesloten te kunnen ondersteunen in hun vrijwilligerstaken en een goede uitvoering van hun werk.

 

Informatie over de organisaties is hier te vinden. Wilt u hier informatie over dan kunt u contact opnemen met Anneke v/d Kooi, Timpaan Welzijn 06-25 00 06 77 of mailen naar vanderkooi@timpaanwelzijn.nl