Twitter Facebook

Organisaties vrijwilligerswerk

De gemeente Opsterland kent een rijk verenigingsleven. In de 16 dorpen van de gemeente is een groot aantal verenigingen en organisaties actief op diverse terreinen van de samenleving zoals sport, natuur, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en kerk.
Zonder vrijwilligers zouden deze organisaties niet kunnen bestaan. Dankzij deze vrijwilligersorganisaties is Opsterland een levendige en actieve gemeente, waarin de bewoners zich betrokken voelen bij het dorp en bij elkaar.
Dat willen we graag zo houden!

 

Digitale vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligers worden gevraagd in het dorp of kunnen zichzelf aanbieden naar aanleiding van een stukje in de dorpskrant. Maar het lukt niet altijd om op die manier nieuwe vrijwilligers te vinden en vaak wordt een beroep gedaan op dezelfde mensen.
De digitale vrijwilligersvacaturebank biedt een kans om op een andere manier nieuwe vrijwilligers te vinden.  Als vrijwilligersorganisatie kunt u een vacature op de vrijwilligersvacaturebank zetten via de website www.vrijwilligersopsterland.nl. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen de vacatures op de website bekijken.
Ook worden de vacatures gepromoot bij allerlei voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld  op scholen, en bij (vrijwilligers-)markten.

 

Tips voor het plaatsen van een vacature:


• Benoem concrete taken/werkzaamheden
• Maak functies niet te groot, splits waar mogelijk
• Benoem concreet wat u van een vrijwilliger verwacht en hoeveel tijd het per week kost
• Maak het aantrekkelijk; wat heeft u de vrijwilliger te bieden?
• Benoem vaardigheidseisen i.p.v. opleidingseisen
• Denk aan begeleiding, overleg, verzekeringen en onkostenvergoedingen.
Als u behoefte heeft aan advies bij het opstellen van de vacature, kunt u altijd contact opnemen.

 

 

Advies en informatie

Soms is het lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden of is het  nodig dat vrijwilligers worden bijgeschoold of zijn er vragen over de rechten en plichten van vrijwilligers.
Voor alle vragen betreffende vrijwilligers kunnen vrijwilligersorganisaties terecht bij Timpaan Welzijn. Timpaan Welzijn geeft informatie en advies, regelt cursussen voor vrijwilligers en brengt twee keer per jaar de 'Nieuwsbrief vrijwilligerswerk Opsterland' uit met informatie over vrijwilligerswerk. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en er komt een aantal exemplaren te liggen bij de de activiteitencentra, gemeente, bibliotheken en dorpssteunpunten.

Ondersteuning

Soms zijn vrijwilligers wat onzeker; omdat ze een (arbeids-)handicap hebben, omdat ze langdurig werkloos zijn (geweest) of omdat ze de Nederlandse taal niet goed spreken.
Deze vrijwilligers vragen in het begin misschien wat extra begeleiding, maar blijken vaak zeer gemotiveerde en trouwe vrijwilligers. Timpaan Welzijn kan daarbij zowel de vrijwilliger als de vrijwilligersorganisatie ondersteunen.