Twitter Facebook

Maatschappelijke stages (MaS)

Alle leerlingen die in schooljaar 2011-2012 starten in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) moeten een maatschappelijke stage (MaS) doen. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.
De MaS is een vak als alle andere en maakt onderdeel van het lespakket. Het is niets meer of minder dan het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Een maatschappelijke stage omvat in totaal 30 uren vrijwilligerswerk.
 

 

De scholen

De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar leerlingen. en bepaalt samen met de leerling hoe de stages worden ingevuld. De school bereidt leerlingen voor op hun stage en begeleidt hen gedurende de stageperiode. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over begeleiding. Verder stelt ze stagecontracten op en onderhoudt ze nauw contact met de stagemakelaar en stagebieders. In Opsterland  geldt de MaS voor leerlingen van de volgende onderwijsinstellingen:
• Burgemeester Harmsma School

 

 

Stagebieders

Vrijwilligersorganisaties, professionele non-profitorganisaties en bedrijven met maatschappelijke projecten die voortgezet-onderwijsscholieren een maatschappelijke stage bieden, noemen we stagebieders. Denk aan lokale vrijwilligersorganisaties, musea, buurthuizen, sportverenigingen en goede doelen. Er zijn ook stageprogramma’s bij landelijke organisaties. Zij hebben een intentieverklaring getekend om op structurele basis maatschappelijke stageplekken aan te bieden.
 

Maatschappelijke stage is een verrijking voor uw organisatie. Jongeren brengen nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op uw organisatie en uw activiteiten. U kunt met de inzet van jongeren wellicht een nieuw aanbod opzetten of oud aanbod verbeteren. Soms blijven jongeren zich na hun stage vrijwillig voor u inzetten. Of ze maken hun ouders enthousiast voor uw organisatie. Wilt u een vacature plaatsen ga naar de website van Kei in de Maatschappij, klik hier.
 

 

De Kei in de maatschappij

Op www.keiindemaatschappij.nl staan alle vacatures voor maatschappelijke stagiaires in de gemeente Opsterland e.o.  Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende stage, neus eens rond op deze website en zie of er iets van je gading tussen zit.